T-529/2015 ČA Javna nabavka usluga - Usluge stručnog obrazovanja zaposlenih

29.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

7.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.7.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

7.7.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

7.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

7.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru