T-618/2015 ČA Javna nabavka usluga - Izrade pečata, faksimila, ključeva, pločica za obeležavanje TS, natpisa za vrata i tipske pravce i sl.

17.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru