T-630/2015 ČA Javna nabavka usluga - Usluge štampanja i fotokopiranja

21.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.5.2015. godine
Obaveštenje o izmeni kon. dokumentacije i produženju roka za podnošenje ponuda

19.5.2015. godine
Izmena javnog poziva

19.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

16.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru