T-686/2015 ČA Javna nabavka radova - Elektromontažni radovi za investicije na EEO 10(20)kV u Ogranku Čačak

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.6.2015. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

6.7.2015. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

6.7.2015. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

6.7.2015. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru