T-708/2015 ČA Javna nabavka radova - Radovi na poslovnoj zgradi u Čačku

24.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

23.7.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda 1

23.7.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda 2

Konkursna dokumentacija

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru