T-727/2015 ČA Javna nabavka radova - Građevinski radovi na EEO 10(20)kV u Ogranku Čačak

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.7.2015. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

6.7.2015. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

6.7.2015. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

22.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru