MN-16/2013 Javna nabavka usluga - Servisiranje i popravka megera iz mernih kola

10.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.12.2013. godine
Obaveštenje o produženju roka za otvaranje ponuda

17.12.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

27.12.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN