T-32/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal

05.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

06.08.2013. godine
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

06.08.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

25.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1.

25.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4.

28.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2.

03.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3.