T-35/2013 Javna nabavka dobara - Oprema za štampače, skenere, kopir aparate i multifunkcionalne uređaje (toneri, kertridži i ostalo)

05.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori u vezi otvorenog postupka broj 35/2013

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

13.08.2013. godine
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

13.08.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

13.08.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi otvorenog postupka broj 35/2013

16.08.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.08.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi otvorenog postupka broj 35/2013

22.08.2013. godine
Pitanje u vezi otvorenog postupka broj 35/2013

22.08.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi otvorenog postupka broj 35/2013

29.08.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi otvorenog postupka broj 35/2013

04.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

04.09.2013. godine
Obaveštenje o produženju roka

06.09.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi otvorenog postupka broj 35/2013

06.09.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi otvorenog postupka broj 35/2013

06.09.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi otvorenog postupka broj 35/2013

06.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru