T-37/2013 Javna nabavka usluga - Usluge projektovanja-OPGW i usluge projektovanja video nadzora

27.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Tabela za izmenu i dopunu konkursne dokumentacije

Pitanja u vezi konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.07.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

17.07.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

17.07.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

19.07.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

09.08.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka broj 37/2013, partija 1.

09.08.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka broj 37/2013, partija 2.

23.07.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

04.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1.

04.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2.