T-38/2013 Javna nabavka radova - Naknadni elektromontažni i građevinski radovi na izgradnji, rekonstrukciji i pripremi za izgradnju EE objekta 110/20/10 kV Jagodina 3

27.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.07.2013. godine
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

15.07.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

23.07.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

04.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1.

04.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2.