T-40/2013 Javna nabavka usluga - Servis i overa električnih brojila i upravljačkih uređaja i rezervni delovi

17.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

12.09.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka broj 40/2013, partija 1.

12.09.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka broj 40/2013, partija 2.

12.09.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka broj 40/2013, partija 4.

12.09.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka broj 40/2013, partija 5.

16.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

16.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.