T-41/2013 Javna nabavka dobara - Kafa, sokovi, piće za reprezentaciju

30.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.08.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

13.08.2013. godine
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

23.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2.