T-44/2013 Javna nabavka usluga - Održavanje fotokopir aparata i štampača i oprema za telekomunikacione sisteme

30.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

28.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

28.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.