T-48/2013 Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje higijene

17.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.10.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora