T-49/2013 Javna nabavka radova - Kafa, sokovi, piće

18.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

31.10.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

15.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1.