T-52/2013 Javna nabavka dobara - Vakuumski prekidači 35kV

15.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru