T-53/2013 Javna nabavka dobara - Aku baterija 110 V

18.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.11.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

31.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru