T-57/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

27.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.12.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

06.12.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.12.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

19.12.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.12.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.01.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

13.01.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 5.

13.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.