T-58/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

29.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

11.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

11.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

11.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

11.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

11.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.