T-60/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal

29.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.01.2014. godine
Obaveštenje o ovustavi postupka javne nabavke

11.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.