T-718/2014 JA Javna nabavka usluga - Popravka i servisiranje lifta u Upravnoj zgradi ED Jagodina

28.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru