PP-283/2014 JA Javna nabavka usluga u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva - Lekarski pregled zaposlenih

7.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog uz konkursnu dokumentaciju

9.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru