PP-707/2014 JA Javna nabavka usluga - Usluge restorana do 100 mesta partija 1.

11.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka