T-123/2014 JA Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal i ostali sitan inventar i alat u Ogranku Jagodina

26.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.