T-140/2014 JA Javna nabavka dobara - Potrošni materjial (toneri, ketridži, DVD, CD)

11.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru