T-161/2014 JA Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila

30.4.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.7.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

18.7.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.