T-179/2014 JA Javna nabavka dobara - Gorivo i mazivo u Ogranku Jagodina-Rekovac

12.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru