T-179/2014 JA Javna nabavka dobara - Gorivo i mazivo u Ogranku Jagodina-Rekovac

10.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

09.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.05.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka