T-211/2014 JA Javna nabavka radova - Elektromaterijal i oprema

07.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

28.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

29.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.