T-227/2014 JA Javna nabavka dobara - Dobra za kafe kuhinju

05.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

02.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

20.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.