T-30/2014 JA Javna nabavka dobara - Sitan inventar i alat

24.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

9.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

9.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.