T-418/2014 JA Javna nabavka dobara - Radovi na izgradnji ТK sistema za ЕЕО 10 (20) kV u Ogranku Jagodina

18.09.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.09.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

14.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru