T-418/2014 JA Javna nabavka dobara - Radovi na izgradnji ТK sistema za ЕЕО 10 (20) kV u Ogranku Jagodina

28.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

5.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka