T-487/2014 JA Javna nabavka usluga - Administrativno blagajničke usluge

25.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

07.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

21.05.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

22.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

09.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru