T-49/2014 JA Javna nabavka usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Usluge zakupa antenskih stubova

12.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.06.2014. godine
Odluka o dodeljivanju ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

16.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

23.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

27.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.