T-548/2014 JA Javna nabavka usluga - Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, studija i elaborata za investicije na EEO 10(20)kV

2.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru