T-617/2014 JA Javna nabavka usluga - Sanacija kontaminiranog zemljišta

10.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru