PP-652/2014 JA partija 17. Javna nabavka usluga - Održavanje poslovnih zgrada - baždarenje sigurnosnih ventila

10.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva

Konkursna dokumentacija

15.09.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva, partija 14.

Konkursna dokumentacija, partija 14.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 15.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 16.

15.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

15.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

15.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 18.

15.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 19.

15.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

15.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 14. i 17.

17.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 17.

12.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru