T-663/2014 JA Javna nabavka usluga - Geodetske usluge i usluge izrade dokumentacije

12.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

12.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.