T-663/2014 JA Javna nabavka usluga - Geodetske usluge i usluge izrade dokumentacije

24.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.8.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.

28.8.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.