T-67/2014 JA Javna nabavka dobara - Oprema za personalne računare i računarske periferije, za neprekidno napajanje i za telekomunikacione sisteme

28.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

01.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

01.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

10.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.