T-707/2014 JA Javna nabavka usluga - Usluge restorana - do 100 mesta

03.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.