T-707/2014 JA Javna nabavka usluga - Usluge restorana

19.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.06.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.

04.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.