T-80/2014 JA Javna nabavka dobara - Dobra za redovan proces izgradnje el.en. objekata

18.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.8.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1, 2, 3.

9.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.