T-85/2014 JA Javna nabavka dobara - Oprema za sistem video nadzora

14.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru