ODS–KV–0196–15 Javna nabavka dobara - QF obrasci

29.12.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.2.2016. godine
Odluka o obustavi postupka

7.3.2016. godine
Obaveštenje o obustavi postupka