ODS–KV–0198–15 Javna nabavka usluga - Usluga fizičko tehničkog obezbeđenja objekata u ogranku ED Jagodina

15.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.3.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

12.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru