ODS–KV–0300–15 Javna nabavka radova - Radovi na DV 35kV Paraćin-Popovac

27.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.2.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

12.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.2.2016. godine
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

26.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.3.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

4.3.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.3.2016. godine
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

11.3.2016. godine
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

15.6.2016. godine
Odluka o obustavi postupka