T-30/2015 JA Javna nabavka dobara - Sitan materijal za održavanje mernih mesta

17.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

14.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

14.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

15.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

4.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

4.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

9.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

9.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

9.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

9.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.